FSE-L 2019 Lavspenning Energi


  • Forskrift om
  • Sikkerhet ved arbeid i og drift av
  • Elektriske anlegg

KURSBESKRIVELSE

FSE-L 2019 Lavspenning Energi

Årlig obligatorisk sikkerhetskurs for ansatte som arbeider i og ved lavspenningsanlegg.

Mål: 
Øke sikkerhet og bevissthet ved arbeid på og ved elektriske anlegg, og forhindre ulykker.

Kurs-innhold

  • Motivasjon
  • Organisering og ansvarsfordeling
  • Risikovurdering og planlegging
  • Arbeid på frakoblet lavspenningsanlegg
  • Arbeid på eller nær ved spenningssatte lavspenningsanlegg
  • Førstehjelp
  • Oppsummeringstest

I tillegg til dette teoretiske kurset så er det også krav til praktisk opplæring i hjerte-lunge redning (HLR) og nedfiring for personell som jobber i luftledningsanlegg.
Kurset oppfyller myndighetenes krav til årlig teoretisk oppdatering i FSE, med unntak av punktene nevnt over.
Det skal maksimalt være 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.
Språk: Norsk

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: Alle med påmeldingskode

OM INSTRUKTØR

Magnus Mjåland
Magnus Mjåland

Lignende Kurs

FSE-L 2019 Lavspenning Energi – OneCo Elektro

Magnus Mjåland

HMS – Nedfiring fra Stolpe eller Mast Årlig revisjon 2019

johngunnarskripeland2

FSE-H 2019 Høy/Lav-spenning Energi

Magnus Mjåland