Kurs for installasjon av indirekte målere for Glitre


Obligatorisk kurs for personell som skal montere Indirekte målere for Glitre.


KURSBESKRIVELSE

Kurs for installasjon av indirekte målere for Glitre

Velkommen til kurset. 

Kurset skal gjøre dere kjent med gjeldende rutiner og praksis i forbindelse med montasje av indirekte målere for Glitre. I tillegg til dette kurset skal montøren også være med ut for en praktisk gjennomgang av oppgaven sammen med måleransvarlig i OneCo.

I forbindelse med elementer er det mulig å laste disse ned. Vi anbefaler å laste dem ned, slik at de enkelt er tilgjengelig for senere bruk!

Lykke til:-)
Språk: Norsk

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: Alle med påmeldingskode

OM INSTRUKTØR

Arnstein Moy
arnsteinmoy2
John Gunnar Skripeland
John Gunnar Skripeland

Lignende Kurs

Smart Nett Sør – kontrakt

Egil Amtedal,

Kurs for installasjon av målere i OneCo Sør

Arnstein Moy,