REN Blad


En viktig forutsetning for enhver leverense er ay vi har god innsikt i hva kunden har bestilt. I smartNett Sør er denne "bestillingen" beskrevet gjennom kontrakten Oneco har med Agder Energi Nett.

Formålet med dette "selvstudiet" er å forstå kontrakten slik at vi utfører jobben med den kvalitet vi har avtalt i. det koster oss fort mye dersom det er mangler i leveranse i forhold til det vi har avtalt i kontrakt.

Lærer:  Egil Amtedal

KURSBESKRIVELSE

REN Blad

Formålet med dette kurset å gi en innføring i Smart Nett Sør-kontrakten mellom Oneco og AEN og hvordan den styre vår leveranse.
Språk: Norsk

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: Alle med påmeldingskode

OM INSTRUKTØR

Egil Amtedal
egilamtedal
Senior Prosjektleder | Departement Manager OneCo Sør AS

Lignende Kurs

OneControl

jonny.olsen@oneco.no,

Smart Nett Sør – kontrakt

Egil Amtedal,

Prosjektleder kurs OneCo

Arnstein Moy, John Gunnar Skripeland, Rune Smedas, jonny.olsen@oneco.no,