Smart Nett Sør – kontrakt


En viktig forutsetning for enhver leverense er at vi har god innsikt i hva kunden har bestilt. I smartNett Sør er denne "bestillingen" beskrevet gjennom kontrakten Oneco har med Agder Energi Nett.

Formålet med dette "selvstudiet" er å forstå kontrakten slik at vi utfører jobben med den kvalitet vi har avtalt i. det koster oss fort mye dersom det er mangler i leveranse i forhold til det vi har avtalt i kontrakt.

Lærer:  Egil Amtedal

KURSBESKRIVELSE

Smart Nett Sør – kontrakt

Formålet med dette kurset å gi en innføring i Smart Nett Sør-kontrakten mellom Oneco og AEN og hvordan den styrer vår leveranse.
Språk: Norsk

Tilgjengelig: Åpent

Påmeldingsdatoer: Når som helst

Hvem kan registrere: Alle med påmeldingskode

OM INSTRUKTØR

Egil Amtedal
Egil Amtedal

Lignende Kurs

REN Blad

egilamtedal,

FSE-L 2019 Lavspenning Energi – OneCo Elektro

Magnus Mjåland

Kurs for installasjon av indirekte målere for Glitre

arnsteinmoy2John Gunnar Skripeland,